เมื่อผู้เล่นทำการลงทะเบียนจะได้รับไอเทม
ถุงหินหยก Lv3 ( จำนวน 2 ชิ้น )
( เมื่อใช้งานสุ่มรับไอเทมอัญมณี เลเวล3 )
ถึง 3,000 ID
ถึง 5,000 ID
ถึง 10,000 ID
ถึง 20,000 ID
ยอดจำนวน Pre-register ครบ 3,000 ID จะได้รับ ธงวาร์ป (จำนวน 20 ชิ้น)
ยอดจำนวน Pre-register ครบ 5,000 ID จะได้รับ หญ้าหลงเสียนสดใหม่ (จำนวน 5 ชิ้น)
ยอดจำนวน Pre-register ครบ 10,000 ID จะได้รับ ม้วนคัมภีร์ทหารเทพ (จำนวน 20 ชิ้น)
ยอดจำนวน Pre-register ครบ 20,000 ID จะได้รับ โคมเชิญจันทร์ (แฟชั่น)
** ของรางวัลจะได้รับ เมื่อเปิดเกมอย่างเป็นทางการ **
ถึง 3,000 Like
ถึง 5,000 Like
ถึง 10,000 Like
ถึง 15,000 Like
ยอดกด Like Fanpage ครบ 3,000 Like จะได้รับ ยาแดนใหญ่ Lv2 (จำนวน 2 ชิ้น)
ยอดกด Like Fanpage ครบ 5,000 Like จะได้รับ ยาย้อมสีสุ่ม (จำนวน 15 ชิ้น)
ยอดกด Like Fanpage ครบ 10,000 Like จะได้รับ หินหลอม LV3 (จำนวน 50 ชิ้น)
ยอดกด Like Fanpage ครบ 15,000 Like จะได้รับ ยาเม็ด Exp 2เท่า (ใหญ่) (จำนวน 3 ชิ้น)
** ของรางวัลจะได้รับ เมื่อเปิดเกมอย่างเป็นทางการ **
** ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **