[Swordsman Online]: วิธีแก้ไขปัญหา Error This site is not secure

ปัญหา : เข้าหน้า Login แล้วพบ Error ตามภาพ

[Swordsman] วิธีแก้ปัญหาหน้า Login ขึ้น Error This site is not secure

 1. รบกวนดาวน์โหลดไฟล์แก้ไข คลิกที่นี่
 2. แตกซิบไฟล์แล้วติดตั้งได้เลยครับ
 3. หากติด Security Alert ตามรูป
  [Swordsman] วิธีแก้ปัญหาหน้า Login ขึ้น Error This site is not secure
  แนะนำให้เข้า Internet option > advance เอาติ๊กถูก 3 อันตามรูปออกครับ

  [Swordsman] วิธีแก้ปัญหาหน้า Login ขึ้น Error This site is not secure [Swordsman] วิธีแก้ปัญหาหน้า Login ขึ้น Error This site is not secure

  [Swordsman] วิธีแก้ปัญหาหน้า Login ขึ้น Error This site is not secure ทีมงาน Swordsman Online