Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

: ระยะเวลาจำหน่าย :

เริ่มต้น : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 (09.00 น.)
สิ้นสุด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (09.00 น.)Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ถุงสุ่มใหม่ 2 รายการ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างชุด ฟองสบู่ ชาย

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างชุด ฟองสบู่ หญิง

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างชุด ฟองสบู่ โลลิต้า

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ซื้อถุงของขวัญฟองสบู่แล้ว สามารถไปที่ NPC เหอเจี่ยเอ๋อ
เมืองลั่วหยาง พิกัด 333, 121
เพื่ออัปเกรดชุดฟองสบู่เป็นชุดเต้นรำได้
(*ในการอัปเกรดชุดเต้นรำ ต้องมีชุดและหมวกฟองสบู่*)

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

เมื่ออัปเกรดชุดฟองสบู่ทั้ง 2 ส่วนแล้วจะสามารถเต้นรำได้

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ไอเทมใน “ถุงปณิธานฟ้าจิ้งจอกแดง” สามารถแลกสัตว์ขี่
ได้ที่ NPC ซิ่งหวัง เมืองลั่วหยาง พิกัด 237, 61

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างสัตวขี่ แสงปีศาจจิ้งจอกแดง ระดับ 1

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างสัตวขี่ ปณิธานฟ้าจิ้งจอกแดง ระดับ 2

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างสัตวขี่ จิ้งจอกขาวเซย์เมย์ ขั้นสูงสุด

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ชุดเปิดขายเอาใจสายแฟชั่น!

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างชุดเต็มทะเล

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ตัวอย่างชุดทะเลดาว

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

ลดราคาไอเทม 50%

ไอเทม รายละเอียด
Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ ห่อพยัคฆ์ประกายหิมะ
จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้ คลิ๊ก
ราคาปกติ : 590 Gold
ลดราคาเหลือ : 290 Gold
Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ ห่อหมีแพนด้ายักษ์ 
จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้ คลิ๊ก
ราคาปกติ : 590 Gold
ลดราคาเหลือ : 290 Gold
Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ ห่อม้านิลมรกต 
จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้ คลิ๊ก
ราคาปกติ : 590 Gold
ลดราคาเหลือ : 290 Gold
Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ  ถุงสมบัติม้ามังกรแดง
จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้ คลิ๊ก
ราคาปกติ : 590 Gold
ลดราคาเหลือ : 290 Gold
Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ ห่อชุดหงส์ดำ (ชาย/หญิง/โลลิต้า)
จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้ คลิ๊ก
ราคาปกติ : 590 Gold
ลดราคาเหลือ : 290 Gold

 

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ

Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ


Knockout Sale 11.11 ช็อปมันส์หยุดโลก ลดราคาสูงสุด 50% และเปิดจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษ
ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562*