Item Mall Update
Item mall ถุงชุดแมวสุดน่ารัก มาแล้ววว ใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของ มาจับจองกันได้น๊า ห้ามพลาด!!!

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

: ระยะเวลาจำหน่าย :

เริ่มต้น : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (10.00)
สิ้นสุด : วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟ)

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

โดยเมื่อใช้งานไอเทม “ถุงชุดแมว (ชาย)” ราคา 150 ทอง จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้

ไอเทม รายละเอียด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564  ถุงแมว (ชาย)
ไอเทมถุงสุ่มรับไอเทมมากมาย
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564  ชุดแมว (ชาย)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หมวกแมว (ชาย)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หางเซียนจิ้งจอก (ชาย)
ไอเทมแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังหนามLv3
พลัง+66
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังเขาสัตว์Lv3
พลังวัตร+66
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 อัญมณีแดงเลเวล5
เพิ่มพลังโจมตี+1639
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 อัญมณีฟ้าเลเวล5
เพิ่มพลังโจมตีเวท+1639
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังแดง Lv5
ร่างกาย+229
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังหิน Lv5
เอ็นกระดูก+229
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ฝุ่นดาว
วัสดุในการอัพเกรด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 สุดยอดตำราสวรรค์
ผลิตอุปกรณ์เกรดสูงสุด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 มุกพลิกชะตาโชคดีกำลังมา
ใช้สำหรับพยากรณ์วาสนา โชคดีกำลังมา ที่ Npc พยากรณ์วาสนา

(ไอเทมจะผูกมัดตัวละคร)
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ชิ้นส่วนแสงปีศาจ
ใช้แลกเปลีย่นพาหนะจิ้งจอกแดง
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ยาแดนใหญ่LV5
ได้รับหลังยุทธ 28500 จุด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินหลอม LV4
ใช้หลอมอุปกรณ์สวมใส่
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินฝังยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับฝังยุทธภัณฑ์
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินมุกพลิกชะตา
ใช้แล้วจะรีเซ็ตค่าวาสนา
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินแยกยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับแยกยุทธภัณฑ์
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
หญ้าวิเศษ
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
 
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ยาแดนใหญ่ LV4
ได้รับพลังยุทธทันที 11000 จุด
 
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ศิลาหลอม
ใช้หลอมอาวุธเทพ
 
ตัวอย่างชุดแมว (ชาย)

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

โดยเมื่อใช้งานไอเทม “ถุงชุดแมว (หญิง)” ราคา 150 ทอง จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้

ไอเทม รายละเอียด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564  ถุงแมว (หญิง)
ไอเทมถุงสุ่มรับไอเทมมากมาย
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564  ชุดแมว (หญิง)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หมวกแมว (หญิง)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หางเซียนจิ้งจอก (หญิง)
ไอเทมแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังหนามLv3
พลัง+66
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังเขาสัตว์Lv3
พลังวัตร+66
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 อัญมณีแดงเลเวล5
เพิ่มพลังโจมตี+1639
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 อัญมณีฟ้าเลเวล5
เพิ่มพลังโจมตีเวท+1639
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังแดง Lv5
ร่างกาย+229
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังหิน Lv5
เอ็นกระดูก+229
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ฝุ่นดาว
วัสดุในการอัพเกรด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 สุดยอดตำราสวรรค์
ผลิตอุปกรณ์เกรดสูงสุด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 มุกพลิกชะตาโชคดีกำลังมา
ใช้สำหรับพยากรณ์วาสนา โชคดีกำลังมา ที่ Npc พยากรณ์วาสนา

(ไอเทมจะผูกมัดตัวละคร)
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ชิ้นส่วนแสงปีศาจ
ใช้แลกเปลีย่นพาหนะจิ้งจอกแดง
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ยาแดนใหญ่LV5
ได้รับหลังยุทธ 28500 จุด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินหลอม LV4
ใช้หลอมอุปกรณ์สวมใส่
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินฝังยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับฝังยุทธภัณฑ์
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินมุกพลิกชะตา
ใช้แล้วจะรีเซ็ตค่าวาสนา
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินแยกยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับแยกยุทธภัณฑ์
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
หญ้าวิเศษ
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
 
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ยาแดนใหญ่ LV4
ได้รับพลังยุทธทันที 11000 จุด
 
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ศิลาหลอม
ใช้หลอมอาวุธเทพ
 
ตัวอย่างชุดแมว (หญิง)

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

โดยเมื่อใช้งานไอเทม “ถุงชุดแมว (โลลิต้า)”ราคา 150 ทอง จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้

 

ไอเทม รายละเอียด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564  ถุงแมว (โลลิต้า)
ไอเทมถุงสุ่มรับไอเทมมากมาย
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564  ชุดแมว (โลลิต้า)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หมวกแมว (โลลิต้า)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หางเซียนจิ้งจอก (โลลิต้า)
ไอเทมแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังหนามLv3
พลัง+66
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังเขาสัตว์Lv3
พลังวัตร+66
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 อัญมณีแดงเลเวล5
เพิ่มพลังโจมตี+1639
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 อัญมณีฟ้าเลเวล5
เพิ่มพลังโจมตีเวท+1639
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังแดง Lv5
ร่างกาย+229
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ปะการังหิน Lv5
เอ็นกระดูก+229
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ฝุ่นดาว
วัสดุในการอัพเกรด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 สุดยอดตำราสวรรค์
ผลิตอุปกรณ์เกรดสูงสุด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 มุกพลิกชะตาโชคดีกำลังมา
ใช้สำหรับพยากรณ์วาสนา โชคดีกำลังมา ที่ Npc พยากรณ์วาสนา

(ไอเทมจะผูกมัดตัวละคร)
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ชิ้นส่วนแสงปีศาจ
ใช้แลกเปลีย่นพาหนะจิ้งจอกแดง
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ยาแดนใหญ่LV5
ได้รับหลังยุทธ 28500 จุด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินหลอม LV4
ใช้หลอมอุปกรณ์สวมใส่
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินฝังยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับฝังยุทธภัณฑ์
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินมุกพลิกชะตา
ใช้แล้วจะรีเซ็ตค่าวาสนา
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หินแยกยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับแยกยุทธภัณฑ์
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
หญ้าวิเศษ
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
 
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ยาแดนใหญ่ LV4
ได้รับพลังยุทธทันที 11000 จุด
 
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ศิลาหลอม
ใช้หลอมอาวุธเทพ
 
ตัวอย่างชุดแมว (โลลิต้า)

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

รายละเอียดไอเทมใน ถุงแมว

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ถุงแมว (ตามเพศ)
เมื่อเปิดใช้งานถุงจะได้รับไอเทมทั้งหมดด้านล่างนี้

ไอเทม รายละเอียด
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 หมวกแมว (ตามเพศของถุง)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ชุดแมว (ตามเพศของถุง)
ไอเทมชุดแฟชั่น
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 แมวเจ้าลัทธิ
สัตว์ขี่
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ร่มแมว
แฟชั่นร่มสุดอลังการ
Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ตุ๊กตาแห่งความรัก
สัตว์เลี้ยงน่ารัก


ตัวอย่าง แมวเจ้าลัทธิ

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564

Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564


Item Mall Update ถุงชุดแมว วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564
ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564*