โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก!!!!
เมื่อเติมเงินครบ 10,000 บาท

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

: ระยะเวลาโปรโมชั่น :

เริ่มต้น : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (00.01)
สิ้นสุด : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (23.59 น.)
ระยะเวลารับไอเทมสิ้นสุดรับโปรโมชั่น : วันที่ 17 ตุลาคม 2563 (23.59 น.)
วันหมดอายุ Item Code : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (23.59 น.)

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !
วิธีการเติมเงิน [Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

รับรางวัลสำหรับประเทศไทย
[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

หมายเหตุ: รางวัลจะส่งให้ผู้เล่นภายใน 1-5 วันทำการหลังใช้งานไอเทมโค้ด

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

: รายละเอียดโปรโมชั่น :

1. เติมเงินเข้า Playmall และโอนเข้าเกม 1 บาท = 1 Point
2. สามารถสะสมแต้มตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อแลกรางวัลแล้วคะแนนสะสมจะถูกหักออก เช่น ผู้เล่นมีคะแนนเติมเงิน 10000 Point รับรางวัล 5000 Point ยังมีแต้มคงเหลือ 5000 Point
3. ผู้เล่นจะต้องรับรางวัลขั้นที่ 1 ก่อนจึงจะสามารถรับรางวัลขั้นถัดไปได้
4. สามารถรับได้ 1 ครั้ง ต่อไอดี เท่านั้น !!
5. ผู้เล่นจะได้รับเป็น Item Code และจะได้รับรางวัลหลังใช้งานไอเทมโค้ดภายใน 1-5 วันทำการ
(และจะได้รับแน่นอนหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

เติมเงินทุก 10,000 บาท (10,000 point)
รับไอเทม 4 อย่าง ดังนี้

ไอเทม รายละเอียด
[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! กล่องขนมหวาน (1 ชิ้น)
*หลังใช้งานจะได้รับ ได้หินจิต 200 , พู่กัน+ผ้าลบกำแพงอย่างละ 3 ,
ฉายา “ความรักครบรอบ 20 ปี”

(ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! ถุงหนังสือทัศนียภาพสีทอง (4 ชิ้น)
ไอเทมเปิดใช้งานแล้วจะได้ภาพทิวทัศน์ สีทอง
(ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! [Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! เซียนจิ้งจอกโคมไฟ  (ชาย)
ไอเทมพาหนะสามารถบินได้ (ไม่ได้รับชุด)
[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! [Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! เซียนจิ้งจอกโคมไฟ(หญิง)
ไอเทมพาหนะสามารถบินได้ (ไม่ได้รับชุด)
ตัวอย่างพาหนะเซียนจิ้งจอกสามารถบินได้

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! [Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

หมายเหตุ :
1. โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้า Playmall และทำการเติมเข้าเกมในช่วงเวลา
(ไม่สามารถใช้ Point คงเหลือจากการเติมเงินนอกระยะเวลาโปรโมชั่นได้)
2. ไอเทมรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
3. 1 ไอดีร่วม ร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
4. โปรโมชั่นทั้งหมดจะได้รับเป็น Item Code วิธีใช้งานไอเทมโค้ด CLICK
5. ทุกครั้งที่เติมเงินเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาเก็บ บัตร สลิป Pincode หรือรหัสต่างๆ ไว้
6. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด Promotion โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น !


[Swordman Online] โปรโมชั่น ทิวทัศน์สีทอง! , กล่องขนมหวาน และพาหนะเซียนจิ้งจอก 8 - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ! ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563*