โปรโมชั่นเติมเงินรับไอเทมยกเซ็ต !!!
เติมเงินสะสม ครบ 500 บาท 1,500 บาท
3,000 บาท และ 5,000 บาท

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

: ระยะเวลาโปรโมชั่น :

เริ่มต้น : วันที่ 16 กันยายน 2562 (หลังเปิดเซิฟเวอร)
สิ้นสุด : วันที่ 29 กันยายน 2562 (23.59 น.)
ระยะเวลารับไอเทมสิ้นสุดรับโปรโมชั่น : วันที่ 2 ตุลาคม 2562 (23.59 น.)
วันหมดอายุ Item Code : วันที่ 6 ตุลาคม 2562 (23.59 น.)

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

วิธีการเติมเงินโปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

: รายละเอียดโปรโมชั่น :

1. เติมเงินเข้า Playmall และโอนเข้าเกม 1 บาท = 1 แต้ม
2. สามารถสะสมแต้มตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อแลกรางวัลแล้วคะแนนสะสมจะถูกหักออก เช่น ผู้เล่นมีคะแนนเติมเงิน 1000 Point รับรางวัล 200 Point ยังมีแต้มคงเหลือ 800 Point
3. ผู้เล่นจะต้องรับรางวัลขั้นที่ 1 ก่อนจึงจะสามารถรับรางวัลขั้นถัดไปได้
4. รางวัลแต่ละขั้นสามารถรับได้ 1 ครั้ง เมื่อรับรางวัลขั้นสุดท้ายแล้วไม่สามารถกลับมารับขั้นแรกได้อีก
5. ผู้เล่นจะได้รับเป็น Item Code และจะได้รับรางวัลหลังใช้งานไอเทมโค้ดภายใน 1-3 วันทำการ
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

Stepที่ 1 ใช้ 500 point (500 บาท)
แลกรับไอเทม ดังต่อไปนี้

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! หญ้าหลงเสียนสดใหม่ (10 ชิ้น)
ใช้สำหรับเพิ่ม Stamina ตัวละคร 50 จุด
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ยาเม็ด EXP 2 เท่าใหญ่ (5 ชิ้น)
ได้รับ EXP 2 เท่า 1 ชัวโมง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ยาฟื้นฟู HP (200 ชิ้น)
ไอเทมยาสำหรับฟื้นฟู HP ตัวละคร
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ยาฟื้นฟู MP(200 ชิ้น)
ไอเทมยาสำหรับฟื้นฟู MP ตัวละคร
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

Stepที่ 2 ใช้ 1,000 point (1,500 บาท)
แลกรับไอเทม ดังต่อไปนี้

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! กล่องสุ่มภาพทิวทัศน์ (2 ชิ้น)
ไอเทมเปิดใช้งานแล้วจะได้ภาพทิวทัศน์ สีฟ้า ขึ้นไป
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ถุงเงินสมบัติ 400 (1 ชิ้น)
ไอเทมเปิดใช้งานแล้วจะได้รับเงินสมบัติ
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ม้วนคัมภีร์ทหารเทพ (4 ชิ้น)
ใช้สำหรับทำเควส อาวุธเทพเงิน/ทอง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! หินทัศนียภาพ (30 ชิ้น)
ใช้สำหรับสุ่มภาพทิวทัศน์
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

Stepที่ 3 ใช้ 1,500 point (3,000 บาท)
แลกรับไอเทม ดังต่อไปนี้

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! กล่องสุ่มภาพทิวทัศน์ (3ชิ้น)
ไอเทมเปิดใช้งานแล้วจะได้ภาพทิวทัศน์ สีฟ้า ขึ้นไป
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ถุงเงินสมบัติ 400 (2 ชิ้น)
ไอเทมเปิดใช้งานแล้วจะได้รับเงินสมบัติ
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ยันต์หลอมขั้นต่ำ (5 ชิ้น)
ใช้สำหรับหลอมอัญมนี เลเวล 1-4
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! หินทัศนียภาพ (30 ชิ้น)
ใช้สำหรับสุ่มภาพทิวทัศน์
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!  Step4 ใช้ 2,000 point (5,000 บาท)
แลกรับไอเทม ดังต่อไปนี้

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ช้างแมมมอธจำนวน 1 ชิ้น
ไอเทมพาหนะเมื่อใช้งานจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ม้วนคัมภีร์ทหารเทพ จำนวน 10 ชิ้น
ใช้สำหรับทำเควสเศษอาวุธเทพ เงิน/ทอง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! หินทัศนียภาพ จำนวน 100 ชิ้น
ใช้สำหรับสุ่มภาพทิวทัศน์
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

 

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

ตัวอย่าง : หากทำการเติมเงินไป 3,000 บาท จะสามารถกดรับของรางวัลได้ถึง Stepที่3
หากต้องการรับรางวัลในขั้นที่ 4 จะต้องทำการเติมเงินเข้าอีก 2,000 บาท
เพื่อให้ถึง 5,000 บาท ใน stepที่4

หมายเหตุ :
1. โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้า Playmall และทำการเติมเข้าเกมในช่วงเวลา
(ไม่สามารถใช้ Point คงเหลือจากการเติมเงินนอกระยะเวลาโปรโมชั่นได้)
2. ไอเทมรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
3. 1 ไอดีร่วม ร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง
4. โปรโมชั่นทั้งหมดจะได้รับเป็น Item Code วิธีใช้งานไอเทมโค้ด CLICK
5. ทุกครั้งที่เติมเงินเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาเก็บ บัตร สลิป Pincode หรือรหัสต่างๆ ไว้
6. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด Promotion โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!

: ช่องทางการเติมเงิน :

โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!
โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!!


โปรโมชั่นเติมเงินรับสัตว์ขี่ "ช้างแมมมอธ" 16 - 29 ก.ย. นี้!! ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562*