[Swordsman Online]
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ

เติมเงินสะสม ครบ 3,000 บาทรับไอเทมมากมาย!!
ห้ามพลาด!!โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

: ระยะเวลาโปรโมชั่น :

เริ่มต้น : วันที่ 1 มานาคม 2564 (00.01)
สิ้นสุด : วันที่ 31 มีนาคม 2564 (23.59 น.)
ระยะเวลารับไอเทมสิ้นสุดรับโปรโมชั่น : วันที่ 3 เมษายน 2564 (23.59 น.)
วันหมดอายุ Item Code : วันที่ 6 เมษายน 2564 (23.59 น.)

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)
วิธีการเติมเงิน โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

รับรางวัลสำหรับประเทศไทย
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

“ตรวจสอบประวัติ Item Code คลิก

หมายเหตุ: รางวัลจะส่งให้ผู้เล่นภายใน 1-5 วันทำการหลังใช้งานไอเทมโค้ด

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

: รายละเอียดโปรโมชั่น :

1. เมื่อผู้เล่นเติมเงินครบทุกๆ 3,000 บาท สามารถรับรางวัล
2. ผู้เล่นจะได้รับเป็น Item Code
3. สามารถสะสมแต้มตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อแลกรางวัลแล้วคะแนนสะสมจะถูกหักออก
เช่น ผู้เล่นมีคะแนนเติมเงิน 3000 Point รับรางวัล 1000 Point ยังมีแต้มคงเหลือ 2000 Point
4. ผู้เล่นจะต้องรับรางวัลขั้นที่ 1 ก่อนจึงจะสามารถรับรางวัลขั้นถัดไปได้
5.
1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 3 ครั้ง
6. 1 ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
7. ผู้เล่นจะได้รับเป็น Item Code และจะได้รับรางวัลหลังใช้งานไอเทมโค้ดภายใน 1-5 วัน
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

1,000 บาท  (1,000 Point)

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) คำสั่งสีส้ม 5 ชิ้น
ใช้เปลี่ยนอูฐเป็นคุณภาพสีส้ม ในกิจกรรมสนับสนุนชายแดน
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หญ้าวิเศษ 50 ชิ้น
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หญ้าหลงเซียนสดใหม่ 10 ชิ้น
ใช้สำหรับเพิ่ม Stamina 50 จุด
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

1,500 บาท  (500 Point)

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ยาเม็ด EXP 3เท่า 5 ชิ้น
ได้รับ EXP 3 เท่า 1 ชัวโมง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หญ้าวิเศษ 100 ชิ้น
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หนังสือสมบัติลับ 100 ชิ้น
ม้วนคัมภีร์โบราณที่บันทึกอนุภาพของกล่องอาวุธลับ
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

2,000 บาท  (500 Point)

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) กล่องสุมภาพทิวทัศน์ 2 ชิ้น
ไอเทมเปิดใช้งานแล้วจะได้ภาพทิวทัศน์ สีฟ้า ขึ้นไป
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ยาเม็ดสติปัญญา 100 ชิ้น
เพิ่มวิญญานบู้ให้กับจิตสู้
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ฝุ่นจันทรา 30 ชิ้น
วัสดุในการอัพเกรดอาวุธสีเคลือบ
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) กระเป๋ามือสังหาร 40 ช่อง 1 ชิ้น
สามารถเพิ่มช่องว่างของกระเป๋าได้40ช่อง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

 

2,500 บาท  (500 Point)

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หมวกหลงเย่า (ชาย) 1 ชิ้น
ไอเทมแฟชั่นสำหรับสวมใส่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ชุดหลงเย่า (ชาย) 1 ชิ้น
ไอเทมแฟชั่นสำหรับสวมใส่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หมวกหลงเย่า (หญิง) 1 ชิ้น
ไอเทมแฟชั่นสำหรับสวมใส่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ชุดหลงเย่า (หญิง) 1 ชิ้น
ไอเทมแฟชั่นสำหรับสวมใส่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หมวกร้อยบุปผา (โลลิ) 1 ชิ้น
ไอเทมแฟชั่นสำหรับสวมใส่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ชุดร้อยบุปผา (โลลิ) 1 ชิ้น
ไอเทมแฟชั่นสำหรับสวมใส่
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) สีดำสนิท 10 ชิ้น
ไอเทมสำหรับย้อมชุดแฟชั่น
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) หญ้าวิเศษ 100 ชิ้น
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

3,000 บาท(500 Point)

ไอเทม รายละเอียด
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ละมั่งรบ
สัตว์ขี่ในเกม
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ถุงหนังสือทัศนียภาพสีทอง 1 ชิ้น
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่มการ์ดทัศนียภาพสีทอง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) สีแดงอัญมณี 10 ชิ้น
ไอเทมสำหรับย้อมชุดแฟชั่น
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ถุงหินหยกแดง LV3 1ชิ้น
ลดต้านธาตุไฟ 25%
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ถุงหินหยกปาล์มเหลือง LV3 1ชิ้น
ลดต้านธาตุดิน 25%
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ถุงหินหยกกล้วยไม้ LV3 1ชิ้น
ลดต้านธาตุน้ำแข็ง 25%
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ถุงหินหยกดำ LV3 1ชิ้น
ลดต้านธาตุพิษ 25%
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) 1 ไอดีสามารถสามารถรับรางวัลได้ 3 ครั้งโปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

 

ตัวอย่าง ชุดหลงเย่า (ชาย)

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

 

ตัวอย่าง ชุดหลงเย่า (หญิง)

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

ตัวอย่าง ชุดร้อยบุปผา (โลลิ)

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

 

ตัวอย่าง ละมั่งรบ

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)

หมายเหตุ :
1. โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้า Playmall และทำการเติมเข้าเกมในช่วงเวลา
(ไม่สามารถใช้ Point คงเหลือจากการเติมเงินนอกระยะเวลาโปรโมชั่นได้)
2. ไอเทมรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
3. 1 ไอดีร่วม สามารถรัลรางวัลได้3ครั้ง
4. 1 ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้

5. โปรโมชั่นทั้งหมดจะได้รับเป็น Item Code วิธีใช้งานไอเทมโค้ด CLICK
6. ทุกครั้งที่เติมเงินเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาเก็บ บัตร สลิป Pincode หรือรหัสต่างๆ ไว้
7. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด Promotion โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

: ช่องทางการเติมเงิน :

โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)
โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope)


โปรโมชั่นเติมครบรับ ละมั่งรบ (Antelope) ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564*