[Swordsman Online] Maintenance
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.

สิ่งที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้
– ดำเนินการ Backup ข้อมูลประจำสัปดาห์

[Swordsman] Maintenance ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 8 กุมภาพันธ์ 2564


[Swordsman] Maintenance ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564*