Item Mall Update
ถุงสุ่มชุดทะเลดาว (ชาย/หญิง/โลลิต้า)

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

: ระยะเวลาจำหน่าย :

เริ่มต้น : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟ)
สิ้นสุด : วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟ)

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

โดยเมื่อใช้งานไอเทม “ถุงสุ่มชุดทะเลดาว (ชาย)” จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้

ไอเทมรายละเอียด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ชุดทะเลดาว (ชาย)
ไอเทมชุดแฟชั่นสำหรับเพศชาย
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หมวกทะเลดาว (ชาย)
ไอเทมชุดแฟชั่นสำหรับเพศชาย
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 อัญมณีแดง LV5
พลังโจมตี +1639
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 อัญมณีฟ้า LV5
พลังโจมตีเวทย์ +1639
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ปะการังแดง LV5
ร่างกาย+229
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ปะการังหิน LV5
เอ็นกระดูก+229
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ฝุ่นดาว
ไอเทมไว้สำหรับอัพเกรด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 สุดยอดตำราสวรรค์
ผลิตอุปกรณ์เกรดสูงสุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 มุกพลิกชะตาโชคดีกำลังมา
ใช้สำหรับพยากรณ์วาสนา โชคดีกำลังมา ที่ Npc พยากรณ์วาสนา
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ชิ้นส่วนแสงปีศาจ
ใช้แลกเปลีย่นพาหนะจิ้งจอกแดง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ยาแดนใหญ่ LV5
ได้รับพลังยุทธทันที28500จุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินหลอมLV4
ใช้หลอมอุปกรณ์สวมใส่
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ป้ายเปลี่ยนสเบียง
ใช้แลกเปลี่ยนพาหนะจิ้งจอกแดง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินฝังยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับฝังยุทธภัณฑ์
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินมุกพลิกชะตา
ใช้แล้วจะรีเซ็ตค่าวาสนา
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินแยกยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับแยกยุทธภัณฑ์
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หญ้าวิเศษ
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ยาแดนใหญ่ LV4
ได้รับพลังยุทธทันที 11000 จุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ศิลาหลอม
ใช้หลอมอาวุธเทพ
ตัวอย่างชุดทะเลดาว

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

โดยเมื่อใช้งานไอเทม “ถุงสุ่มชุดทะเลดาว (หญิง)” จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้

ไอเทมรายละเอียด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ชุดทะเลดาว (หญิง)
ไอเทมชุดแฟชั่นสำหรับเพศหญิง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หมวกทะเลดาว (หญิง)
ไอเทมชุดแฟชั่นสำหรับเพศหญิง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 อัญมณีแดง LV5
พลังโจมตี +1639
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 อัญมณีฟ้า LV5
พลังโจมตีเวทย์ +1639
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ปะการังแดง LV5
ร่างกาย+229
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ปะการังหิน LV5
เอ็นกระดูก+229
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ฝุ่นดาว
ไอเทมไว้สำหรับอัพเกรด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 สุดยอดตำราสวรรค์
ผลิตอุปกรณ์เกรดสูงสุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 มุกพลิกชะตาโชคดีกำลังมา
ใช้สำหรับพยากรณ์วาสนา โชคดีกำลังมา ที่ Npc พยากรณ์วาสนา
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ชิ้นส่วนแสงปีศาจ
ใช้แลกเปลีย่นพาหนะจิ้งจอกแดง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ยาแดนใหญ่ LV5
ได้รับพลังยุทธทันที28500จุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินหลอมLV4
ใช้หลอมอุปกรณ์สวมใส่
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ป้ายเปลี่ยนสเบียง
ใช้แลกเปลี่ยนพาหนะจิ้งจอกแดง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินฝังยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับฝังยุทธภัณฑ์
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินมุกพลิกชะตา
ใช้แล้วจะรีเซ็ตค่าวาสนา
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินแยกยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับแยกยุทธภัณฑ์
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หญ้าวิเศษ
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ยาแดนใหญ่ LV4
ได้รับพลังยุทธทันที 11000 จุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ศิลาหลอม
ใช้หลอมอาวุธเทพ
ตัวอย่างชุดทะเลดาว

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

โดยเมื่อใช้งานไอเทม “ถุงสุ่มชุดทะเลดาว (โลลิต้า)” จะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้

ไอเทมรายละเอียด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ชุดทะเลดาว (โลลิต้า)
ไอเทมชุดแฟชั่นสำหรับโลลิต้า
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หมวกทะเลดาว (โลลิต้า)
ไอเทมชุดแฟชั่นสำหรับโลลิต้า
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 อัญมณีแดง LV5
พลังโจมตี +1639
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 อัญมณีฟ้า LV5
พลังโจมตีเวทย์ +1639
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ปะการังแดง LV5
ร่างกาย+229
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ปะการังหิน LV5
เอ็นกระดูก+229
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ฝุ่นดาว
ไอเทมไว้สำหรับอัพเกรด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 สุดยอดตำราสวรรค์
ผลิตอุปกรณ์เกรดสูงสุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 มุกพลิกชะตาโชคดีกำลังมา
ใช้สำหรับพยากรณ์วาสนา โชคดีกำลังมา ที่ Npc พยากรณ์วาสนา
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ชิ้นส่วนแสงปีศาจ
ใช้แลกเปลีย่นพาหนะจิ้งจอกแดง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ยาแดนใหญ่ LV5
ได้รับพลังยุทธทันที28500จุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินหลอมLV4
ใช้หลอมอุปกรณ์สวมใส่
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ป้ายเปลี่ยนสเบียง
ใช้แลกเปลี่ยนพาหนะจิ้งจอกแดง
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินฝังยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับฝังยุทธภัณฑ์
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินมุกพลิกชะตา
ใช้แล้วจะรีเซ็ตค่าวาสนา
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หินแยกยุทธภัณฑ์
ใช้สำหรับแยกยุทธภัณฑ์
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 หญ้าวิเศษ
วัตถุดิบในการคราฟชุดชิงซู
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ยาแดนใหญ่ LV4
ได้รับพลังยุทธทันที 11000 จุด
[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ศิลาหลอม
ใช้หลอมอาวุธเทพ

 

ตัวอย่างชุดทะเลดาว

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

[Swordsman] Item Mall Update ถุงสุ่มชุดทะเลดาว 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63 ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563*