[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรม แจกแร๊งแรง เพียงเพื่อนๆล็อคอินเข้าเกมตามเงื่อนไขรับรางวัลง่ายกันไปเลย ห้ามพลาดพลาดแล้วจะเสียใจ

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63

เริ่ม : วันที่ 5 ตุลาคม 2563 (หลังเปิดเซิฟ)
สิ้นสุด : วันที่ 25 ตุลาคม 2563 (23.59 น.)
แจกรางวัลภายใน 7 วันทำการหลังจบกิจกรรม

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 จะต้องมีการเข้าเกมตั้งแต่เวลา 00.01 น. 1 ครั้ง และออกเกมก่อน 23.59 น. 1 ครั้งของวันนั้นๆ
ระบบจึงจะนับเป็น 1 วัน

วันที่ ไอเทม รายละเอียด
วันที่ 5-11 ต.ค.63 [Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 สีมะนาว 10 ชิ้น
ไอเทมสำหรับย้อมสี
ล็อคอินครบ 7 วัน [Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 กล่องล็อคอิน 7 วัน
เมื่อใช้งานจะได้รับ ศิลาหลอม
คัมภีรลับไม่สมบูรณ์ กำไรหินชั้นหนึ่ง
วันที่ 12-18 ต.ค.63 [Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 สีหินทะเล 10 ชิ้น
ไอเทมสำหรับย้อมสี
ล็อคอินครบ 14 วัน [Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 กล่องล็อคอิน 14 วัน
เมื่อใช้งานจะได้รับ เฟืองไม้
รากหอมไล่แมลง ชิ้นส่วนอัญมณีLV2
วันที่ 19-25 ต.ค.63 [Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 สีสเปรย์ขาว
ไอเทมสำหรับย้อมสี
ล็อคอินครบ 21 วัน [Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 กล่องล็อคอิน 21 วัน
เมื่อใช้งานจะได้รับ ชิ้นส่วนอัญมณีเลเวล 3
เส้นไหมฟ้าLV4 ตำราสวรรค์

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63

1. เพียงผู้เล่นล็อนอินเข้าเกมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จำนวน 5 วันใน1 สัปดาห์
2. หากผู้เล่นล็อคอินครบทั้ง 5 วัน ในสัปดาห์นั้นๆ จะสามารถได้รับรางวัลทั้งหมด
3. จะต้องมีการเข้าเกมตั้งแต่เวลา 00.01 น. 1 ครั้ง และออกเกมก่อน 23.59 น. 1 ครั้ง
ของวันนั้นๆ ระบบจึงจะนับเป็น 1 วัน
4. แจกรางวัลภายใน 7 วันทำการหลังจบกิจกรรม
5. หากไอดีของผู้เล่นไม่เข้าเงื่อนไขไอดีใหม่ ถึงแม้จะรับItemCodeได้ แต่รางวัลจะถูกยกเลิก

6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีรับไอเทมโค้ด

1. เข้าสู่หน้าเว็บ ที่นี่ แล้วเลือกเกม “SWORDSMAN”

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63

2. ทำการล็อคอินด้วยไอดีของผู้เล่น

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63

3. คลิกรับไอเทมโค้ดที่กิจกรรม เฉพาะไอดีใหม่เท่านั้นจึงจะรับไอเทมโค้ดได้

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63

(ไอเทมโค้ดไม่สามารถนำไปใช้ในไอดีอื่นได้)

วิธีใช้งานไอเทมโค้ด คลิ๊ก

*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้เล่นที่ไม่สามารถตรวจสอบชื่อตัวละครได้*
เช่น ตัวละครที่มีการใช้งานอักขระพิเศษ, พิมพ์ตัวอักษรซ้ำซ้อน หรือ ชื่อเว้นว่าง

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63

[Swordsman Online] Wowtober กิจกรรมแจกแร๊งแรง 5-25 ต.ค. 63 ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563*