[Swordsman Online] กิจกรรมคูณ  EXP 2 เท่า ตอนเดือนเมษายน 2564 เมื่อผู้เล่นเก็บเลเวลตามวันเวลาจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มง่ายๆ เลยจ้า…!!!

คูณ EXP 2 เท่า รับหน้าร้อนตลอดเมษายน 2021

วันที่ ช่วงเวลา
2-7 เมษายน 2564 ช่วงเวลา EXP คูณ 2 เม.ย. 07:00 น. – 7 เม.ย. 07.00 น.
23-26 เมษายน 2564 ช่วงเวลา EXP คูณ 23 เม.ย. 07:00 น. – 26 เม.ย. 07.00 น.
30 เมษายน-5 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา EXP คูณ 30 เม.ย. 07:00 น. – 5 พ.ค. 07.00 น.

 

Spacial EXP
วันที่ ช่วงเวลา
9-19 เมษายน 2564 ช่วงเวลา EXP คูณ 9 เม.ย. 07:00 น. – 19 เม.ย. 07.00 น.

หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คูณ EXP 2 เท่า รับหน้าร้อนตลอดเมษายน 2021

คูณ EXP 2 เท่า รับหน้าร้อนตลอดเมษายน 2021 ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564*