[Swordsman Online] กิจกรรมคูณ Double EXP 2 เท่า เดือนกันยายน 2563 เมื่อผู้เล่นเก็บเลเวลตามวันเวลาจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มง่ายๆ เลยจ้า…!!!

[Swordsman Online] Double EXP in September

วันที่ ช่วงเวลา
4-6 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP คูณ 11:00 น. – 23.59 น.
11-13 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP คูณ 11:00 น. – 23.59 น.
18-20 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP คูณ 11:00 น. – 23.59 น.
25-27 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP คูณ 11:00 น. – 23.59 น.

หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Swordsman Online] Double EXP in September

[Swordsman Online] Double EXP in September ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 *