Swordsman Online ชวนเหล่าจอมยุทธเข้าร่วมทดสอบในช่วง CBT แจกของขวัญให้จอมยุทธทุกท่านที่เข้าสู่ยุทธภพให้ใช้งานอย่างจุใจ! เพียงลงทะเบียนขอรับของขวัญผ่านระบบที่ทีมงานกำหนด เท่านี้ก็รอรับของขวัญไปใช้งานได้เลย

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!!
เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟ)
สิ้นสุด : วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟ)

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!! กดปุ่มด้านบนเพื่อลงทะเบียน

( แจกรางวัลเฉพาะผู้เล่นที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมเท่านั้น )

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!!

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!!

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!!

1. ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนรับรางวัลผ่านระบบที่ทีมงานกำหนด
2. หลังผู้เล่นลงทะเบียนจะได้รับรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง
3. ของขวัญสามารถใช้งานได้เฉพาะในช่วง CBT เท่านั้น (รีเซ็ทเมื่อจบช่วงทดสอบ)
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้เล่นที่ทีไม่สามารถตรวจสอบชื่อตัวละครได้*
เช่น ตัวละครที่มีการใช้งานอักขระพิเศษ, พิมพ์ตัวอักษรซ้ำซ้อน หรือ ชื่อเว้นว่าง

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!! กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!! กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!!

กิจกรรมชวนเล่น แจก"ของขวัญจอมยุทธ" ใช้เล่นในช่วง Close Beta อย่างจุใจ!! ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562*