Swordsman Online กิจกรรมสะสมวันล็อคอิน เพียงท่านจอมยุทธมีการเข้าเกมวันละ 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขตัวละครต้องเลเวล 30 ขึ้นไป และกดรับรางวัลที่ไอคอนกิจกรรมใต้มินิแมพ รับรางวัลง่ายๆกันไปเลย !!!

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564

เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน 2564 (12.00 น.)
สิ้นสุด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (23.59 น.)

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564

สามารถรับของรางวัลได้ที่ไอคอนกิจกรรมใต้มินิแมพ

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564

1. เพียงผู้เล่นล็อคอินเข้าเกมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมีเลเวล 30 ขึ้นไป
2. ในช่วงกิจกรรมให้รับของรางวัลได้ที่ไอคอนกิจกรรมใต้มินิแมพ กรุณารับก่อนเวลา 23.59 น. ของทุกๆ วัน
3. สะสมยอดล็อคอินครบ 6 วัน, 7 วัน, 13 วัน, 14 วัน, 20 วัน, 21 วัน, 27 วัน, 28 วัน และ 31 วัน มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษด้วย
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564

สะสมวันล็อคอินรับหน้าร้อนตลอดเมษายน เริ่ม 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2564 ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564*